Akademia PPK – Odcinek 4 – Wybór usługodawcy w PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Z przyjemnością prezentujemy Państwu kolejny odcinek Akademii PPK, która, choć już Państwu znana, została zaktualizowana zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 października 2018 roku.  Odcinek 4 – Wybór usługodawcy…

Czytaj dalej

Odcinek 4 – Wybór usługodawcy w PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wybór usługodawcy – towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego danym PPK będzie leżał po stronie pracodawcy. Jeżeli w określonym terminie nie wybierze on żadnego podmiotu, to z mocy ustawy jego partnerem stanie się tzw. wyznaczona instytucja finansowa (której większościowym akcjonariuszem jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.). W ramach PPK pracodawcy będą musieli zawrzeć umowę o zarządzanie PPK oraz w imieniu i na rzecz uczestników umowę o prowadzenie PPK.

Czytaj dalej