Rzeczpospolita – Zmiana przełożonego nie przerywa terminu na dyscyplinarkę

Opublikowane w Aktualności
Decydujące jest, czy pracodawca uzyskał wiadomość o okoliczności uzasadniającej dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę w określonym czasie, a nie to, że doszło do zmiany podmiotu działającego w imieniu i reprezentującego pracodawcę. Zmiana osoby przełożonej lub kierownictwa pracodawcy nie ma zatem wpływu na początek ani na bieg terminu z art. 52 § 2 kodeksu pracy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 kwietnia 2018 r. (II PK 21/17).

Przedmiotowy wyrok dotyczył powództwa o odszkodowanie wniesione przez byłą pracownicę po rozwiązaniu z nią umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, tj. bez wypowiedzenia. Przyczyną było poświadczenie nieprawdy w dokumencie księgowym, dotyczącym wypłaty z kasy pozwanej uczelni środków finansowych na rzecz przedsiębiorcy świadczącego dla uczelni usługi remontowo-budowlane. Powódka była zatrudniona jako księgowa. Wraz z przełożonym zajmowała się rozliczaniem faktur. Wypłaty dokonywane były w kasie uczelni z wystawieniem dokumentu KW. Występowały sytuacje, kiedy przełożony płacił za materiały budowlane oraz za wykonane prace z własnych środków, a następnie odbierał gotówkę w kasie uczelni.

CAŁY ARTYKUŁ

Autor: radca prawny Elżbieta Smirnow