Ciążący na członku zarządu obowiązek terminowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Opublikowane w Informacje prawne

Pandemia rozprzestrzeniającego się wirusa COVID-19 powoduje konieczność ograniczenia lub zaprzestania działalności wielu firm. Poważnym problemem może okazać się kwestia utrzymania płynności finansowej, a w konsekwencji bieżącego regulowania zobowiązań przesz firmy….

Czytaj dalej