Strajk kobiet

Opublikowane w Informacje prawne

Na środę 28 października 2020 roku planowany jest tzw. ogólnopolski strajk kobiet. Zgodnie z hasłem „28.10.2020 nie idziemy do roboty”, w tym dniu pracownicy mają nie stawić się w pracy. Co to oznacza?

Nie ma pojęcia strajku ogólnopolskiego/krajowego przeciwko określonym działaniom władz – zgodnie z przepisami nie można powołując się na strajk kobiet po prostu nie stawić się do pracy. Pojęcie strajku dotyczy wyłącznie tzw. sporów zbiorowych z pracodawcą/pracodawcami i odnosi się do warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych (Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Ogólnopolski strajk kobiet, czyli akcje protestacyjne i podejmowane w tym zakresie działania nie stanowią strajku w rozumieniu przepisów, nie dają samodzielnej podstawy do niestawienia się w pracy i nieświadczenia pracy w tym dniu.  W przypadku chęci wzięcia udziału w akcji protestacyjnej, pracownik może skorzystać z dostępnych, zgodnych z prawem działań czy nieobecności w pracy. Niestawienie się do pracy w tym dniu bez odpowiedniego usprawiedliwienia, w zależności od decyzji pracodawcy może stanowić podstawę sankcji pracowniczych.

INFORMACJA PRAWNA