Serwis emerytalny – Nowelizacja PPE – nowe obciążenia dla pracodawców

Opublikowane w Aktualności

Na ostatnim posiedzeniu, w dniu 10 maja 2018 roku, Sejm prawie jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Zmiana przepisów następuje w związku z dostosowaniem ustawy o PPE do przepisów wynikających z prawa europejskiego.

Przedmiotowa nowelizacja mimo, że nie jest obszerna i obejmuje w istocie dwa obszary, to ma istotne znaczenie dla wielu pracodawców oraz podmiotów zarządzających i prowadzących dzisiaj PPE.

Pierwsza istotna nowość to wprowadzenie ustawowego maksymalnego limitu stażu pracy, który może zostać określony w umowie zakładowej regulującej dane PPE, od spełniania którego uzależniona jest możliwość uczestnictwa w danym PPE. Zgodnie ze standardami europejskim po wejściu w życie tej nowelizacji maksymalny staż zostanie ustalony na pułapie 3 lat zatrudnienia u danego pracodawcy. Oznacza to, że każdy zatrudniony u danego pracodawcy najpóźniej po 36 miesiącach łącznego zatrudnienia będzie musiał zostać przyjęty do PPE, jeśli wyrazi taką wolę. W związku z faktem, że obecnie funkcjonuje w Polsce pewna liczba PPE, w ramach których przewidziano dłuższy niż 3 lata staż pracy uprawniający pracownika do przystąpienia do PPE, to ustawodawca przewidział okres przejściowy – do końca 2018 roku na dostosowanie takich programów do maksymalnego limitu. W praktyce kwestia ta dotyczy jednak bardzo niewielkiej liczby pracodawców.

Autor: dr Marcin Wojewódka

Kliknij, by przeczytać cały artykuł