Rzeczpospolita – PPK, PPE: inwestycja na ryzyko uczestników programu

Opublikowane w Aktualności

Ani pracodawca, ani reprezentanci pracowników uczestniczących w wyborze instytucji zarządzającej PPK czy PPE, nie ponoszą prawnej odpowiedzialności za osiągnięte przez nią wyniki.

Upowszechnienie organizowanego i w większości finansowanego przez pracodawców grupowego oszczędzania na cele emerytalne w postaci nowo wprowadzanych od 2019 r. pracowniczych planów kapitałowych (PPK) oraz z powodzeniem już funkcjonujących w Polsce pracowniczych programów emerytalnych (PPE) nasuwa pytanie o rolę przedstawicieli pracowników w tych rozwiązaniach, a także o ich realny wpływ na kształt tych instytucji na poziomie danego zakładu pracy. Wiąże się z tym również odpowiedzialność. Warto przyjrzeć się właśnie tej kwestii i sprawdzić, czy i za co te osoby są odpowiedzialne.

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

CAŁY ARTYKUŁ