Rzeczpospolita – Nawet krótki okres nękania bywa mobbingiem

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

Intensyfikacja negatywnych zachowań mobbingowych skłania do uznania za długotrwały okresu krótszego niż w przypadku mniejszego ich nasilenia. Nie można mówić o mobbingu w przypadku podejmowanych przez pracodawcę działań, które nie mają na celu poniżenia pracownika, a jedynie zapewnienie realizacji prawidłowej organizacji pracy.

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 29 stycznia 2019 r. (III PK 6/18).

Autor: dr Marcin Wojewódka

CAŁY ARTYKUŁ