Rzeczpospolita – Likwidacja OFE zmniejszy emerytury z ZUS

Opublikowane w Aktualności

Przeniesienie 160 mld zł na otwarty rynek finansowy spowoduje też spore zamieszanie na giełdzie.

Problem polega na tym, że obecnie IKE może być prowadzone jako fundusz inwestycyjny, ale także rachunek maklerski czy bankowy i przenoszenie pieniędzy pomiędzy różnymi formami oszczędzania stanowi podstawowy przywilej takiej osoby – zauważa Adrian Prusik, radca prawny z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy. – Poza tym członek IKE może przed osiągnięciem wieku 60 lat wypłacić zebrane tam pieniądze. Wtedy zostanie potrącony od nich podatek od zysków kapitałowych. Może się więc okazać, że już niedługo Polacy zaczną przenosić te pieniądze z funduszy inwestycyjnych na inne formy oszczędzania albo zdecydują się na wypłatę tych środków, zmniejszonych przez potrącenie podatku.

Zdaniem mec. Prusika może to spowodować spore zmiany w układach właścicielskich giełdowych spółek, gdy akcje zgromadzone dotychczas w OFE będą musiały zostać sprzedane przez nowe fundusze inwestycyjne, gdy przyszli emeryci zaczną korzystać ze swoich nowych uprawnień. – Dobrym przykładem jest tu Grupa Kęty, w której OFE mają obecnie 70 proc. akcji – dodaje mec. Prusik. – Po reformie może się okazać, że po wyprzedaży akcji dotychczas mniejszościowi akcjonariusze przejmą władzę w niektórych giełdowych spółkach.

CAŁY ARTYKUŁ