Prawo.pl – W dużych firmach PPK trzeba będzie tworzyć już za rok

Opublikowane w Aktualności

Duże firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób, jako pierwsze zostaną objęte obowiązkiem tworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Jeśli utrzymane zostaną projektowane obecnie propozycje, to termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK przypadnie już w październiku przyszłego roku. O wątpliwościach dotyczących ustalenia tego terminu pisze dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

W 2019 roku powinniśmy się spodziewać wejścia w życie obowiązku tworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) – tak wynika z projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, który we wtorek przyjął rząd.

Termin utworzenia PPK zależy od liczby zatrudnionych

Zgodnie z zamiarem projektodawców, tworzenie PPK ma być stopniowe. Oznacza to, że obowiązek utworzenia PPK będzie rozszerzany na coraz mniejsze podmioty, w zależności od wielkości pracodawcy mierzonej liczbą pracowników. Niestety projektowane przepisy są tak napisane, że mogą budzić wątpliwości co do rzeczywistego terminu powstania obowiązku utworzenia PPK przez poszczególne kategorie podmiotów zatrudniających, przez co należy rozumieć właśnie termin zawarcia przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK.

Na pierwszy rzut oka przepisy wydają się w miarę proste

Z treści art. 8 ust. 1 projektu ustawy o PPK wynika, że podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Kliknij, by przeczytać cały artykuł