Prawo.pl – Rząd chroni pracowników przed zwolnieniami. A co z firmami, którym ubywa rąk do pracy?

Opublikowane w Aktualności

Już ponad 41 tysięcy osób korzysta z dodatkowego zasiłku opiekuńczego – ustaliło Prawo.pl. Tymczasem przedsiębiorcy mają coraz większe braki kadrowe. To największy problem dla strategicznych dla państwa branż, pracujących w ruchu ciągłym – m.in. producentów leków czy żywności. Zdaniem prawników, firmy nie mogą odmówić udzielenia zwolnienia od pracy na okres sprawowania opieki – nawet w szczególnych sytuacjach. Konieczna jest szybka zmiana prawa.

W projekcie nowelizacji specustawy dotyczącej walki z koronawirusem rząd zaproponował rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Okres jego pobierania również ma zostać wydłużony.

– Zamknięcie przedszkola czy żłobka to jeden z powodów usprawiedliwiających nieobecność w pracy, zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W takiej sytuacji pracownik powinien przedstawić pracodawcy swoje oświadczenie co do zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Pracodawca ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność pracownika – twierdzi z kolei Adrian Prusik, radca prawny w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy.

CAŁY ARTYKUŁ