Prawo.pl: Nowa ustawa utrzyma ograniczenia w publicznej działalności żołnierzy zawodowych

Opublikowane w Aktualności

Zmiany projektowane w ustawie o obronności nie modyfikują w istotny sposób dotychczasowego stanu prawnego w zakresie publicznej działalności żołnierzy zawodowych. Są one niewielkie, a w dalszym ciągu zostają utrzymane dotychczasowe zasady zakazu prowadzenia działalności politycznej czy związkowej, przy jednoczesnym zachowaniu uprawnień w zakresie członkostwa w stowarzyszeniach oraz innych organizacjach.

Opublikowany 28 lutego 2022 roku projekt ustawy o obronie Ojczyzny (druk sejmowy nr 2052), którym zajmuje się już Sejm, zawiera wiele istotnych regulacji dotyczących obronności naszego kraju. Ustawa ta ma docelowo zastąpić między innymi obowiązującą już prawie 20 lat ustawę z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Przepisy tego ostatniego aktu regulują szczegółowo zasady funkcjonowania żołnierzy, w tym także zasady prowadzenia przez nich działalności publicznej. Nowy akt prawny wprowadzić ma niewielkie zmiany w tym zakresie, dlatego też warto te najważniejsze zasady przypomnieć.

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ