Pracownicze plany kapitałowe – kompendium dla pracodawców – zapowiedź publikacji

Opublikowane w Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że we współpracy z Instytutem Emerytalnym oraz Dziennikiem Gazetą Prawną przygotowaliśmy „Kompendium dla pracodawców”, poświęcone tematowi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W opracowaniu autorzy przedstawiają w praktyczny sposób (na przykładach),  jakie są założenia, zasady uczestnictwa, proces wdrożenia w firmie i zasady finansowania i pomnażania środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracownicze plany kapitałowe mogą stać się dodatkową formą oszczędzania dla pracowników i realnym wsparciem w przyszłości. Mimo, że nie mają one na celu bezpośredniego zabezpieczenia bytu obywateli po przejściu na emeryturę lub w innych sytuacjach życiowych wymagających dużych wydatków, to będą stanowić istotne źródło świadczeń. Podstawową zasadą funkcjonowania PPK jest obligatoryjność jego utworzenia przez zasadniczo wszystkie podmioty zatrudniające oraz dobrowolność uczestnictwa przez osoby zatrudnione.

Obowiązek utworzenia PPK spoczywać będzie na podmiocie zatrudniającym. Jednak w zależności od liczby zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym będzie on odpowiednio rozłożony w czasie. Dla największych firm obowiązek wprowadzony zostanie najwcześniej. W kolejnych kohortach dołączą mniejsi pracodawcy.

W opracowaniu m.in.:

  • założenia planu
  • zasady uczestnictwa
  • proces wdrożenia w firmie
  • finansowanie  i pomnażanie środków w ramach PPK
  • wykorzystanie zgromadzonych oszczędności

Publikację w przedsprzedaży można zamówić na stronie: http://sklep.infor.pl/pracownicze-plany-kapitalowe-kompendium-dla-pracodawcow.html