„Poniedziałki radcowskie” z wykładem o PPK

Opublikowane w Aktualności

24 września 2018 roku o godzinie 17:30, podczas organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie „Poniedziałków radcowskich”, dr Marcin Wojewódka poprowadzi wykład na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Zajęcia odbędą się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, przy ulicy Żytnia 15 lok. 16 (I piętro). Udział w wykładzie jest nieodpłatny.

Za udział w wykładzie można uzyskać 4 pkt. szkoleniowe.

Poniedziałki radcowskie to wykłady dla radców prawnych omawiające bieżące zagadnienia prawne, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego. Spotkania odbywają się w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok. 16 w Centrum Konferencyjnym na I piętrze. Organizowane są od 15 lat i gromadzą stale rosnącą liczbę słuchaczy, która zależna jest jednak również od tematyki wykładu.