Polski Ład podpisany przez Prezydenta – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 16 listopada 2021 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, uwzględniającą część poprawek Senatu. Ustawa podatkowa jest częścią Polskiego Ładu.

Zgodnie z jej treścią już od 1 stycznia 2022 roku kwota wolna zostanie podwyższona do poziomu 30 tys. zł, drugi próg podatkowy wzrośnie do 120 tys. zł, a także ulegnie zmianie mechanizm obliczania składki zdrowotnej. Do zakończenia procesu legislacyjnego niezbędne jest opublikowanie ustawy w Dzienniku Ustaw.

Ustawa z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku to ponad 250 stron zmian w ustawach podatkowych między innymi:

  • w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • w ustawie o rachunkowości,
  • w ustawie o ryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów w osiąganych przez osoby fizyczne,
  • w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • w ustawie o podatku od towarów i usług,
  • w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ PRAWNĄ