Polski Ład: nowelizacja – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 25 stycznia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt ustawy, zakłada przeniesienie rozwiązań z Rozporządzenia z 7.01.2022 do Ustawy PIT z odpowiednim dostosowaniem pojęciowym. W praktyce oznacza, że zaliczki na PIT od wynagrodzeń do kwoty 12 800 zł w danym miesiącu za okres od lutego do grudnia 2022 mają być pobierane w wysokości według zasad nie mniej korzystnych niż w 2021 roku. Powyższe ma dotyczyć tak umów o pracę, umów zlecenia, jak też świadczeń emerytalnych i rentowych. Płatnik będzie obowiązany obliczyć wysokość zaliczki według zasad z 2022 roku, następnie według zasad z 2021 roku i jeśli jest różnica taka, że zaliczka wg. zasad z 2022 roku jest wyższa niż ta z 2021 roku, to nie pobiera tej różnicy (części), a rozliczenie definitywne następuje dopiero w zeznaniu rocznym.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ PRAWNĄ