Planowane zwolnienie z podatku dochodowego składek członkowskich w związku zawodowym

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 8 września 2021 roku w ramach tzw. Polskiego Ładu rząd przedłożył do pierwszego czytania w Sejmie projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243 i 1551). Projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla członków związków zawodowych.

TREŚĆ PLANOWANEJ REGULACJI

Nowy art. 26 ust. 1 pkt. 2c) ustawy o PIT ma przybrać następującą treść „Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30cb i art. 30da-30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9art. 23oart. 23uart. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, po odliczeniu kwot składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł”.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA