Planowane zmiany w prawie pracy w związku z implementacją dyrektyw – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 31 stycznia w wykazanie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw stanowi wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA