Pełne oskładkowanie umów zlecenia jednak z wyjątkami – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W ramach zaprezentowanego wiosną tego roku Polskiego Ładu przedstawiciele władzy zapowiedzieli, że od stycznia 2022 roku zostaną w pełni oskładkowane umowy zlecenia. Ma to na celu wyeliminowanie tzw. umów śmieciowych i większe zabezpieczenie interesów osób świadczących pracę na podstawie takich umów. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że oskładkowanie umów nie będzie jednak pełne, a resort pracy przewiduje wyjątki w tej reformie. Zgodnie z zapowiedziami, studenci do osiągnięcia 26 roku życia mają zostać wyłączeni z pełnego oskładkowania. W praktyce może się okazać, że katalog wyjątków będzie jeszcze większy.

Projekt ustawy dotyczący (nie)pełnego oskładkowania umów zlecenia powinien zostać opublikowany w najbliższych tygodniach, co oznacza, że już po wakacjach Rada Ministrów, a następnie Sejm i Senat powinny zająć się takim projektem. Zapowiedzi wskazują, że wejście w życie takiej reformy jest planowane na dzień 1 stycznia 2022 roku.

Celem projektu jest:

  • uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, w tym ujednolicenie zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu
  • wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń,
  • a także usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ PRAWNĄ