Parkiet – Przedsiębiorcy niewiele wiedzą o PPK

Opublikowane w Aktualności

Mimo że PPK będą obowiązkowe dla większości pracodawców, aż 60 proc. firm zatrudniających ponad 50 osób nie wyraża chęci ich prowadzenia.

Firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników mają małą wiedzę o pracowniczych planach kapitałowych – wynika z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Union Investment TFI. Zaledwie 69 proc. słyszało o PKK, a 47 proc. jest na bieżąco (śledzi). Zaledwie 21 proc. badanych rozważa założenie PPK, a prawie 60 proc. nie wyraża takiej chęci. Badanie przeprowadzone w marcu 2018 r. objęło 301 osób pełniących funkcje dyrektorów finansowych lub zbliżone.

– Dosyć budujące jest, że aż 47 proc. dyrektorów finansowych deklaruje, iż śledzi na bieżąco kwestię PPK, a aż 69 proc. już o nich słyszało – uważa dr Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego.

Przed wprowadzeniem PPK rośnie zainteresowanie PPE. Tylko 8 proc. firm prowadzi PPE, ale 18 proc. z tych, które ich nie mają, rozważa jego założenie – wynika z badań. Aż 91 proc. firm, które prowadzą PPE, potwierdza, że pracownicy są zadowoleni z programu.

– Pracodawcy, którzy z różnych powodów zdecydowali się na założenie kiedyś PPE, dobrze na tym wyszli – komentuje Marcin Wojewódka. – Praktyka pokazuje, że zadowolenie z posiadania rejestru w ramach PPE zwiększa się wraz ze wzrostem wartości zgromadzonych środków – dodaje Wojewódka.

Kliknij, by przeczytać cały artykuł