Odcinek 10 – Zwrot środków w ramach PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje możliwość wycofania całości zgromadzonych środków w formie zwrotu opisanego w artykule 95. Wycofanie zgromadzonych środków może zostać zrealizowane po uprzednim dokonaniu odpowiednich potrąceń.

DEFINICJA ZWROTU
Zwrot to wycofanie środków zgromadzonych w PPK na wniosek uczestnika lub byłego współmałżonka uczestnika. Jest to definitywne wycofanie wszystkich środków zgromadzonych przez uczestnika. Z treści przepisów projektu ustawy o PPK wynika, że zwrot może być dokonany w każdym czasie, zarówno przed osiągnięciem przez uczestnika 60. roku życia, jak również po osiągnięciu przez niego 60. roku życia.

POTRĄCENIA W RAMACH ZWROTU
W przypadku dokonania zwrotu środków instytucja finansowa jest zobowiązana do dokonania czterech potrąceń ze środków uczestnika. Są to następujące potrącenia:

Powyżej omówiono jedynie niektóre aspekty projektu ustawy o PPK w zakresie zwrotu środków zgromadzonych w PPK. Zastrzegamy, że powyższe zostało opracowane na podstawie projektu ustawy, który może ulec zmianie w procesie legislacyjnym. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Pobierz odcinek w formacie PDF