Nowelizacja ustawy o PPE – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

 W dniu 27 lipca 2021 roku został skierowany do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. W latach 2018-2020 wielu pracodawców decydowało się na utworzenie PPE zwalniającego z obowiązku tworzenia PPK. W związku z tym resort pracy postanowił znowelizować ustawę o PPE w sposób, który ułatwi pracodawcom prowadzenie PPE – wynika z założeń i uzasadnienia do ustawy. Ustawa zgodnie z projektem powinna wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku.

PPE wraz z PPK tworzą II filar emerytalny w Polsce, czyli zbiorową formę gromadzenia oszczędności emerytalnych organizowaną pod przez pracodawców, gdzie oszczędności są budowane wspólnie przez pracodawcę i pracowników. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że propozycje uwzględniają potrzebę harmonijnego rozwoju systemu emerytalnego i tym samym również wpisują się w kierunki polityki rządu polskiego, której jednym z priorytetów jest stworzenie mechanizmów kreujących odpowiedni poziom świadczeń emerytalnych obywateli.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA