Limity wpłat na IKE, IKZE oraz składki dodatkowej do PPE w 2016 roku

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił limity kwotowe wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i pracownicze programy emerytalne (PPE) obowiązujące w 2016 roku. Szczegółowe informacje podajemy poniżej.

Limit składki dodatkowej do PPE w 2016 roku –  18 247,50 zł

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 8 grudnia 2015 roku

w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu  w roku 2016

(M.P. z dnia 16 grudnia 2015 roku, Poz. 1267)

Na podstawie art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U.z 2014 r. poz. 710 oraz z 2015 r. poz. 1844) ogłasza się, że wysokość kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu, o której mowa w art. 25 ust. 4 powołanej ustawy, w roku 2016 wynosi 18 247,50 .

Limit wpłat na IKE w 2016 roku – 12 165 zł

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 8 grudnia 2015 roku

w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2016

(M.P. z dnia 16 grudnia 2015 roku, Poz. 1266)

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1844) ogłasza się, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne, o której mowa w art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, w roku 2016 wynosi 12 165 zł.

Limit wpłat na IKZE w 2016 roku – 4 866 zł

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 8 grudnia 2015 roku

w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016  

(M.P. z dnia 16 grudnia 2015 roku, Poz. 1268)

Na podstawie art. 13a ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1844) ogłasza się, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o której mowa w art. 13a ust. 1 powołanej ustawy w roku 2016 wynosi 4866 zł.