GAZETA PRAWNA – Prawo do emerytury pomostowej daje ochronę przedemerytalną

Opublikowane w Bez kategorii
Pracodawca nie może zwolnić pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Tak wynika z art. 39 k.p. Natomiast w świetle ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656 z późn. zm.) prawo do świadczenia pomostowego ma osoba, która spełniła kryteria okresu składkowego i nieskładkowego, przepracowała 15 lat w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze oraz ukończyła 55 lat (kobieta) lub 60 (mężczyzna).
 
W wyroku z 6 grudnia 2012 r. (sygn. akt I PK 145/12) Sąd Najwyższy stwierdził, że warunki uzyskania emerytury pomostowej spełniają kryteria osiągnięcia wieku emerytalnego. Dla osób do niej uprawnionych obniżony wiek jest więc normalnym wiekiem emerytalnym. Wobec tego wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony pracownikowi, któremu brakuje 3 lata do uzyskania emerytury pomostowej jest niezgodne z prawem. Pracodawca powinien więc liczyć się w takiej sytuacji z uznaniem roszczeń pracownika odwołującego się do sądu pracy. Ponadto należy pamiętać, że ochrona emerytalna przysługuje tylko raz i kończy się z chwilą ukończenia przez pracownika wieku uprawniającego do emerytury w niższym niż powszechny wiek emerytalny, nawet jeśli nie dojdzie do rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z 5 maja 2011 r., sygn. akt II PK 282/10).
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny 

Artykuł ukazał się 17 czerwca 2013 roku w Akademii Prawa Pracy w Dzienniku Gazeta Prawna. 

Pobierz załącznik