Limity wpłat na IKE oraz składki dodatkowej do PPE w 2013 roku

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 listopada 2012 roku zostały ogłoszone obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej regulujące kwestie wysokości limitów składki dodatkowej do PPE oraz kwoty wpłaty na IKE w 2013 roku. Szczegółowe informacje poniżej.

Limit składki dodatkowej do PPE w 2013 roku –  16 708,50 zł

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2013

(M.P. z dnia 29 listopada 2012 roku, Poz. 908)

Na podstawie art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.) ogłasza się, że wysokość kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu, o której mowa w art. 25 ust. 4 powołanej ustawy,

w roku 2013 wynosi 16 708,50 zł.

Limit wpłat na IKE w 2013 roku – 11,139 zł

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2013

(M.P. z dnia 29 listopada 2012 roku, Poz. 907)

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne, o której mowa w art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, w roku 2013 wynosi       11 139 zł.

Powyższe dane będą użyteczne dla osób oszczędzających w ramach IKE oraz PPE, jak też dla pracodawców prowadzących PPE.