Możliwość sprawdzania pracowników na obecność alkoholu i innych substancji – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 28 maja 2021 roku został opublikowany rządowy projekt nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy, na mocy którego pracodawcy powinni uzyskać niekwestionowane uprawnienie do wprowadzenia prewencyjnej oraz wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

RODZAJE KONTROLI

Na podstawie planowanych przepisów pracodawcy będą mogli prowadzić prewencyjną, wyrywkową kontrolę, na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Należy przy tym podkreślić, że prowadzenie kontroli będzie uprawnieniem, a nie zaś obowiązkiem pracodawcy, który będzie samodzielnie podejmował decyzje o ich przeprowadzeniu.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA