Już jest najnowsze wydanie poradnika „20 odsłon PPE vs PPK”!

Opublikowane w Aktualności

Najbliższe miesiące będą przełomowe w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Dotychczasowe możliwości oszczędzania, w tym w szczególności Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), zostaną uzupełnione o nową instytucję, jaką będą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Będą one stanowiły nową jakość dla większości pracodawców działających w naszym kraju. Po raz pierwszy zostaną stworzone systemowe ramy dla dodatkowego oszczędzania na emeryturę, obejmujące takie rozwiązania jak obowiązkowe utworzenie i obowiązkowy zapis do PPK większości zatrudnionych, a także obligatoryjne finansowanie wpłat przez uczestników i zatrudniających, wzmocnione zachętami finansowymi ze środków publicznych. PPK staną się realną alternatywą dla już działających od prawie 20 lat PPE.

W związku z powyższym, przed wieloma podmiotami powstanie konieczność podjęcia decyzji o wyborze jednego z tych rozwiązań. Celem niniejszego opracowania jest pomoc w podjęciu tej decyzji, w postaci przedstawienia porównania wybranych aspektów PPE i PPK. Zaktualizowane opracowanie „20 odsłon PPE vs PPK” przygotowaliśmy na podstawie uchwalonej przez Sejm ustawy o PPK z dnia 4 października 2018 r.

Pobierz opracowanie