Już 16 października szkolenie „100 odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o PPK”

Opublikowane w Aktualności

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane dla tych wszystkich TFI, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Adresatami szkolenia są pracownicy towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz innych podmiotów, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych odpowiadają za sprzedaż, wdrażanie i szeroko rozumianą obsługę grupowych programów i planów emerytalnych oraz pracownicy firm i przedsiębiorstw, w których takie programy będą funkcjonować.

CZAS I MIEJSCE

Wtorek, 16 października 2018 r., godz. 10:00 – 15:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, sala „FORUM”.

PRZEDMIOT I CEL SZKOLENIA

W dniu 28 sierpnia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Projekt ten w najbliższym czasie zostanie skierowany do prac parlamentarnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ustawa zostanie uchwalona jeszcze jesienią 2018 roku i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Wejście w życie ustawy o PPK nie oznacza automatycznego powstania po stronie pracodawców obowiązku tworzenia PPK od daty wejścia w życie ustawy o PPK. W poszczególnych podmiotach obowiązek tworzenia PPK powstanie dopiero od 2019 lub 2020 roku w zależności od wielkości pracodawcy mierzonej liczbą pracowników.

Oczekując na przyjęcie przez parlament ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych zapraszamy Państwa szkolenie, które w sposób syntetyczny pozwoli przygotować się do procesu wdrażania produktów PPK.

W trakcie szkolenia eksperci postarają się odpowiedzieć na wszystkie dotychczas pojawiające się pytania dotyczące ustawy o PPK oraz wskażą możliwe konsekwencje procedowanych regulacji.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

AGENDA

      I. Wprowadzenie

1)        PPK w trakcie procesu legislacyjnego – ostatnie zmiany?

2)        Problemy definicyjne i pojęciowe – czy wszystko jasne?

3)        Terminy i kluczowe daty – czy na pewno wiadomo kiedy?

4)        Runda pytań

 

      II. PPK – perspektywa usługodawcy

1)        Przystąpienie do oferowania PPK – kto i kiedy będzie oferował PPK?

2)        Portal PPK i Centralna Ewidencja PPK – jak, kiedy i za ile można zostać dopuszczonym do oferowania PPK?

3)        Zasady inwestowania w ramach PPK i koszty zarządzania PPK – czy i komu to się opłaci?

4)        Nadzór nad funkcjonowaniem PPK– kto będzie kontrolował i kiedy spodziewać się ingerencji państwa?

5)        Runda pytań

 

      III. PPK – wdrożenie

1)      Rozporządzania wykonawcze – doprecyzowują czy zmieniają znaczenie?

2)      Klienci w PPK – czego oczekują pracodawcy?

3)      Kto podejmie decyzję o wyborze instytucji finansowej?

4)      Obowiązki po wdrożeniu PPK – co robić gdy PPK ruszy?

5)      Runda pytań

 

Kliknij tutaj, by zarejestrować się na wydarzenie