Informacja prawna – Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 29 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w zakresie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Powyższa ustawa wprowadza uproszczenia m.in. w procedurze uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwoleń na pobyt czasowy, wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę, a także ułatwienia dla pracodawców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA