Informacja prawna: Uchwalenie przepisów dot. kontroli trzeźwości i pracy zdalnej

Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2023 roku Sejm ostatecznie  uchwalił nowelizację kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej. W ostatnim głosowaniu posłowie odrzucili wszystkie poprawki dotyczące pracy zdalnej zgłoszone przez Senat.

 

Praktyczne znaczenie ostatniego głosowania

Odrzucenie przez Sejm poprawek wniesionych przez Senat oznacza, że ustawa wejdzie w życie w treści uchwalonej przez Sejm na początku grudnia 2022 roku. W praktyce oznacza to, że:

  • dozwolony przez przepisy wymiar okazjonalnej pracy zdalnej będzie wynosił 24 dni
  • pracodawcy zobowiązani będą do uwzględnienia wniosków o wykonywanie pracy zdalnej złożonych przez pracowników wychowujących dzieci do lat 4
  • utrzymany został 2-miesięczny okres vacatio legis dla pracy zdalnej

 

Co teraz

Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta oraz na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Gdy to się stanie, przepisy o kontroli trzeźwości wejdą w życie po 14 dniach, a te o pracy zdalnej po 2 miesiącach.

 

Rekomendacja działań  

Powyższe oznacza, że właśnie zadzwonił ostatni dzwonek na podjęcie przez pracodawców prac nad wdrożeniem nowych przepisów. Dotyczą one wszystkich podmiotów, bez względu na wielkość zatrudnienia czy formę prawną działania.

 

Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. wspiera pracodawców we wdrożeniu kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej. Pozostajemy do pełnej dyspozycji.

 

WERSJA PDF