Informacja prawna: STATUS PRAC LEGISLACYJNYCH – PRACA ZDALNA I KONTROLA TRZEŹWOŚCI

Informujemy, że w dniu 13 września 2022 roku odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (NKK03S). Przedmiotem posiedzenia była dyskusja na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2335), który dotyczy dwóch kwestii: pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości. Na posiedzeniu w charakterze eksperta organizacji Pracodawcy RP obecny był dr Marcin Wojewódka doradca Prezesa Pracodawców RP.

Celem posiedzenia podkomisji było wysłuchanie stanowisk interesariuszy, w tym w szczególności partnerów społecznych. Uczestniczący w posiedzeniu Podkomisji Minister Stanisław Szwed zreferował stan zaawansowania prac nad projektem oraz wskazał na otwartość strony rządowej na wysłuchanie uwag zainteresowanych. W toku ożywionej dyskusji  przedstawiono różnorakie uwagi do procedowanego projektu tak w zakresie kontroli trzeźwości, jak też pracy zdalnej. Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele strony społecznej (związków zawodowych oraz pracodawców) w tym dr Wojewódka zreferowali przedstawiane przez swoje organizacje  propozycje, zwracając uwagę w szczególności na kwestie dotyczące terminu wejścia w życie przedmiotowych przepisów, potrzebę dłuższego np. 3 miesięcznego okresu vacatio legis w zakresie przepisów dotyczących pracy zdalnej oraz propozycji usunięcia z projektu zbędnych w ocenie Pracodawców RP nowych regulacji.

Kolejne posiedzenie podkomisji planowane jest przed następnym posiedzeniem Sejmu pod koniec września 2022 roku.  W naszej ocenie możliwe jest, że Sejm uchwali przedmiotowe przepisy jeszcze pod koniec września 2022 roku, tak, żeby trafiły one do Senatu, a następnie do Prezydenta jeszcze do końca października 2022 roku. Powinno być możliwe wprowadzenie 3 miesięcznego vacatio legis przynajmniej w stosunku do części przepisów.

WERSJA PDF