Informacja prawna – Przedłużenie z mocy prawa kadencji społecznych inspektorów pracy

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 19 sierpnia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przedmiotowe przepisy wprowadzają z mocy prawa przedłużenie kadencji Społecznych Inspektorów Pracy (dalej: SIP) z uwagi na pandemię COVID-19.

PRZEDŁUŻENIE Z MOCY PRAWA

Zgodnie z nowym przepisem, jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja SIP i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów, to  kadencja SIP ulega wydłużeniu.

POBIERZ INFORMACJĘ PRAWNĄ