Informacja prawna – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PPE

Przypominamy, że na podstawie wprowadzonego do porządku prawnego z dniem 1 lipca 2022 roku nowego przepisu art. 23a ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE) został nałożony nowy obowiązek na pracodawcę prowadzącego PPE.

Nowy obowiązek polega na konieczności dwukrotnego w ciągu roku kalendarzowego raportowania do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. informacji dotyczącej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby uczestników prowadzonego przez pracodawcę PPE.

Wykonanie obowiązku polega na przekazaniu przedmiotowej informacji w postaci elektronicznej albo papierowej do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Ustawodawca nie przewidział żadnego wzoru przedmiotowej informacji.

Powyższy obowiązek polega na konieczności przekazania informacji wedle stanu na 1 stycznia oraz 1 lipca danego roku kalendarzowego, a samo przekazanie ma nastąpić odpowiednio do dnia 31 stycznia bądź 31 lipca danego roku kalendarzowego.

Przedmiotowy obowiązek dotyczy wszystkich pracodawców prowadzących PPE. Podstawą prawną jest art. 23a ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Rekomendacją Kancelarii jest terminowe wykonanie przez pracodawcę przedmiotowego obowiązku poprzez wysłanie pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w Warszawie odpowiedniego pisma.

Rekomendujemy też zarchiwizowanie kopii pisma przez pracodawcę oraz dokumentów potwierdzających terminowe wysłanie.

W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

 

WERSJA PDF