Informacja prawna – nowy wzór protokołu wypadkowego

Odejście z pracy

W dniu 10 czerwca 2019 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ustalające nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Przedmiotowy wzór należy stosować od dnia 24 czerwca 2019 roku.

Wprowadzone w nowej treści rozporządzenia zmiany mają charakter technicznych i dotyczą usunięcia konieczności podania w treści protokołu nr REGON pracodawcy (w pkt. 1) oraz nr NIP pracownika (pkt. 2).

Poniżej zamieszczamy przedmiotowe Rozporządzenie ze wzorem, który należy stosować od dnia 24 czerwca 2019 roku.  Kancelaria uzyska w przyszłości wersję edytowalną dokumentu, którą w razie takiej potrzeby udostępni.

 

Rozporządzenie