Informacja prawna: NOWY WZÓR DRUKU PIT-2

W dniu 15 września 2022 roku Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór druku PIT-2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku (druk w załączeniu).

Opublikowanie nowego wzoru oznacza obowiązek korzystania z niego przez pracowników od 1 stycznia 2023 roku, w miejsce dotychczasowego wzoru. Jednakże nie ma obowiązku składania ponownie formularza PIT-2 przez osoby, które już złożyły taki dokument płatnikom. Natomiast jeśli podatnik chce skorzystać z nowych wyższych kosztów uzyskania przychodu albo innych ulg przewidzianych Polskim Ładem 2.0 to powinien od stycznia 2023 roku złożyć nowy dokument.

Należy zwrócić uwagę, że oprócz wniosku do płatnika (pracodawcy) o stosowanie kwoty zmniejszającej podatek podatnik może poinformować poprzez oświadczenie złożone na druku PIT-2 płatnika (pracodawcę) także o:

  • korzystaniu z 1/24 bądź 1/36 kwoty zmniejszającej podatek, gdy podatnik uzyskuje dochody od dwóch lub trzech podmiotów,
  • zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
  • korzystaniu z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
  • zwolnień dla seniorów, którzy nadal pracują, rodziców co najmniej czwórki dzieci czy osób powracających z zagranicy,
  • rezygnacji z korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.

Co ważne podatnik może także złożyć na tym samym dokumencie wniosek w sprawie niepobierania w roku podatkowym zaliczek na PIT – jeśli uważa, że nie przekroczy kwoty wolnej od podatku.

Należy podkreślić, że skala możliwości skorzystania z ulg i zwolnień może oznaczać dla pracodawców konieczność udzielania odpowiedzi na pytania pracowników z jakich możliwości obniżenia podatków mogą skorzystać. Może to oznaczać, że w najbliższych miesiącach pracodawców czeka kolejna akcja informacyjna tak by od początku 2023 roku pracownicy nie byli zaskoczeni niższymi wynagrodzeniami wynikającymi z niezłożenia określonych oświadczeń. W związku z powyższym poddajemy pod rozwagę przygotowanie odpowiedniej akcji informacyjnej dla pracowników.

 

DRUK DO POBRANIA

 

INFORMACJA W WERSJI PDF