Informacja prawna: Nowelizacja Polskiego ładu uchwalona przez Sejm RP

W dniu 9 czerwca 2022 roku Sejm RP rozpatrzył poprawki Senatu i uchwalił nowelizację przepisów regulujących tzw. Polski ład. Wprowadzone rozwiązania w istotny sposób zmieniają zasady naliczania wynagrodzeń pracowników, a także tworzą nowe ramy prawne obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, które wejdą w życie już od 1 lipca 2022 roku. 

 

Obniżenie PIT

Zgodnie ze uchwalonymi zmianami obniżona zostanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12%. Utrzymana zostaje kwota wolna od podatku – 30 tys. zł dochodu rocznie. Oznacza to zatem, że kwota zmniejszająca podatek spadnie z 425 zł miesięcznie do 300 zł miesięcznie.

 

Ulga dla klasy średniej

Od lipca 2022 roku pracodawcy przestaną naliczać ulgę dla klasy średniej w rozliczeniach miesięcznych. Tzw. ulga dla klasy średniej przestanie mieć zastosowanie w rozliczaniu wynagrodzenia, jednak jeśli w przypadku rozliczenia rocznego ulga dla podatnika będzie oznaczała korzystniejsze rozliczenie podatkowe, wówczas urząd skarbowy powiadomi o tym podatnika. Do końca czerwca 2022 r. pracodawca nadal jest obowiązany odprowadzać zaliczkę na podatek z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej.

 

Likwidacja mechanizmu „rolowania zaliczki”

Obecnie pracodawcy (płatnicy) obliczając zaliczkę na podatek dochodowy dla pracowników oraz zleceniobiorców mają obowiązek porównywać wysokość zaliczki wg tzw. Polskiego ładu oraz zasad obowiązujących przed 2022 rokiem. Obliczana zaliczka nie może być wyższa niż wynikająca  z zasad
z zeszłego roku – jeśli jest wyższa to płatnik pobiera tylko kwotę zgodną z rozliczeniem sprzed 2022 roku – robi to w kolejnych miesiącach, aż do powstania tzw. „ujemnej różnicy”, czyli korzystniejszego rozliczenia wg zasad Polskiego Ładu. Od 1 lipca 2022 r. mechanizm ten zostanie zlikwidowany, a zaliczki zostaną rozliczone w zeznaniu podatkowym za 2022 rok.

 

Częściowe przywrócenie wspólnego rozliczenia samotnych rodziców

Od 1 stycznia 2022 r. zlikwidowane zostało wspólne rozliczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko z tym dzieckiem. W to miejsce została wprowadzona ulga dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł rocznie. Obecnie uchwalone przepisy likwidują powyższą ulgę i przywracają wspólne rozliczenie dla samotnych rodziców – co oznacza, że przysługiwać będzie samotnym rodzicom kwota wolna w wysokości 60 tys. zł

 

Zmiany administracyjne

Nowelizacja zakłada zmianę wzoru oświadczenia składanego na druku PIT-2, w którym zawarte zostaną oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki. Nie został jeszcze opublikowany  wzór  tego dokumentu. Jednak dotychczas złożone oświadczenia pozostaną w mocy, aż do zmiany stanu faktycznego u podatnika.

Warto także dodać, że zgodnie z przepisami nowelizacji od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie możliwość rozliczania kwoty wolnej w zaliczkach na PIT w tytułach, w których dotychczas nie była rozliczana w zaliczkach, np. przy umowach zlecenia. Pracownicy będą mogli także złożyć PIT-2 do więcej niż jednego płatnika (np. pracodawca, zleceniodawca).

 

Ustawa została obecnie przekazana do Prezydenta, który ma 21 dni na decyzję. Oznacza to, że zgodnie z zapowiedziami władz przepisy będą mogły wejść w życie już od 1 lipca br. Będziemy Państwa na bieżąco informowali w kolejnych informacjach o postępie prac w tym zakresie.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Szkolenia z Polskiego ładu

Informujemy również, że we współpracy z Instytutem Emerytalnym prowadzimy w formie webinariów   szkolenia dla pracodawców oraz pracowników z zakresu wprowadzanych zmian w Polskim ładzie. W razie zainteresowania prosimy o kontakt mailowy.

 

INFORMACJA PRAWNA PDF