Informacja prawna – NOWA STAWKA KILOMETROWA

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

 

DOTYCHCZASOWA STAWKA

Dotychczasowa stawka z rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (obowiązująca od ostatniej noweli w 2007 r.) uzależniona jest od rodzaju pojazdu stosowanego w celach służbowych, a w przypadku samochodów osobowych także od pojemności silnika i wynosi ona odpowiednio:

 

  • 0,5214 zł za 1 km dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
  • 0,8358 zł za 1 km dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3,
  • 0,2302 zł za 1 km dla motocykla,
  • 0,1382 zł za 1 km dla motoroweru.

 

 

„NOWA KILOMETRÓWKA”

Po zmianie, która ma wejść w życie 17 stycznia 2023 r., pracodawców obowiązywać będą poniższe wielkości:

 

  • 0,89 zł za 1 km dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
  • 1,15 zł za 1 km dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3,
  • 0,69 zł za 1 km dla motocykla,
  • 0,42 zł za 1 km dla motoroweru.

 

W przypadku samochodu o mniejszym silniku, stawka za 1 km wzrosła o 70%. Stawka dla samochodu o większym silniku natomiast urosła o 38%. Jeśli idzie o motocykl, to pracodawcy będą musieli zwrócić koszty paliwa pracownikom, według stawki o 300% większej, natomiast w przypadku motoroweru – stawka urosła do 305% dotychczasowej kwoty. Co więcej, prawodawca przewidział obowiązek stosowania nowych stawek także w przypadku, gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie tegoż rozporządzenia.

 

 

CIĄG DALSZY PODWYŻEK

Nowe stawki zdecydowanie będą wiązać się z wyższymi kosztami dla pracodawców, którzy tak czy inaczej muszą liczyć się z konsekwencjami kolejnej podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, która miała miejsce z dniem 1 stycznia 2023 r. (podczas, gdy kolejne nastąpi już wkrótce, bo z dniem 1 lipca br.). Pamiętajmy jednak, że w dobie obecnych zmian gospodarczych, w szczególności „skoków” cen paliw, stawka ostatni raz nowelizowana 16 lat temu nie była adekwatną rekompensatą dla pracowników używających swoich pojazdów do celów służbowych.

Wydaje się jednak, że sztywny wskaźnik zaszyty w treści aktu prawnego niekoniecznie może stawić stosowną odpowiedź na niektóre „manipulacje rynku paliwowego”, jakich doświadczamy w ostatnich miesiącach. Być może dużo lepszym rozwiązaniem byłoby stosowanie wyważonego mnożnika dla obecnie obowiązujących stawek paliw, bowiem wtedy pracownik mógłby liczyć na zwrot rzeczywiście wydanych pieniędzy. Jest to jednak typowy mankament sytuacji, w której „prawo zajmuje się regulowaniem ekonomii”.

 

W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

 

WERSJA PDF