HR na szpilach – Rewolucyjne zmiany w ubezpieczeniach społecznych, wprowadzenie JPU ZUS

Opublikowane w Aktualności

ZUS chce zautomatyzować rozliczenia z płatnikami składek. W planach jest przejęcie przez Zakład obowiązku ustalania podstawy wymiaru składek, stwierdzania zbiegu tytuł w oraz ustalaniem prawa do świadczeń.

JPU_ZUS

JPU_ZUS (Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego) ma stanowić zestawienie danych i informacji dotyczących płatnika i ubezpieczonych, za których należy odprowadzić składki. Na podstawie danych z systemu kadrowo-płacowego ZUS będzie ustalać, kto podlega ubezpieczeniom społecznym oraz w jakiej wysokości należy opłacić składki za tę osobę. Wymiana ta odbywać się będzie poprzez przekazanie informacji o schemacie podlegania ubezpieczeniom. Z kolei ustalenie struktury JPU_ZUS pozwoli na przygotowanie przez dostawców oprogramowania na stworzenie zasad wymiany danych między płatnikami a Zakładem. W przypadku, gdy zestawienie danych nie zostanie wygenerowane i przekazane do ZUS, sporządzanie rozliczenia odbywać się będzie przez Zakład z urzędu.

Autor: dr Antoni Kolek, of counsel

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ