Gazeta prawna – Zatrudnieni nie wierzą w interes życia. Już rezygnują z PPK

Opublikowane w Aktualności

Po upływie pierwszego miesiąca stosowania ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze zm.) można pokusić się o próbę podsumowania tego, co dzieje się na szeroko rozumianym rynku PPK. To czas pierwszych wyborów i decyzji, ale już także przewartościowania pewnych postaw. Przyjrzyjmy się PPK w lipcu 2019 r. z perspektywy pracodawców, usługodawców, czynników państwowych zaangażowanych w PPK, a także samych osób zatrudnionych, czyli beneficjentów systemu.

CAŁY ARTYKUŁ