Gazeta Prawna – Wypadek na terenie należącym do firmy, ale w drodze do pracy

Opublikowane w Aktualności

Pracownica miała rozpocząć wykonywanie obowiązków na trzeciej zmianie, w nocy o 23. Około 22.50 poślizgnęła się na oblodzonym chodniku. Efektem uderzenia było pęknięcie kości potylicznej. Wypadek miał miejsce na terenie parkingu, przed głównym wejściem do firmy. Właścicielem działki, na której znajdują się miejsca postojowe, jest pracodawca. Teren parkingu jest ogrodzony, jednakże na co dzień ogólnodostępny. Pomiędzy parkingiem a budynkiem pracodawcy znajduje się brama, przez którą przechodzą pracownicy. Czy zaistniałą sytuację należy kwalifikować jako wypadek przy pracy czy w drodze do pracy?

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Chodzi o sytuacje podczas lub w związku z wykonywaniem przez zatrudnionego zwykłych czynności lub poleceń przełożonych lub zadań na rzecz pracodawcy (nawet bez polecenia) oraz w czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą tego ostatniego a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Tak wynika z art. 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 ze zm.).

CAŁY ARTYKUŁ

Autor: Oskar Sobolewski, prawnik