Gazeta Prawna – Wynagrodzenie z umowy o dzieło doliczane

Opublikowane w Aktualności

Funkcjonowanie PPK zakłada nieograniczony w czasie obowiązek odprowadzenia wpłat do PPK od wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK. Jednak praktyka zatrudniania pracowników wskazuje, że wielu z nich oprócz umowy o pracę zawiera z pracodawcą także umowę o dzieło na wykonanie określonego zadania.

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi co do zasady 2 proc. wynagrodzenia, a wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5 proc. wynagrodzenia. Wobec tego należy skupić się na zdefiniowaniu osoby zatrudnionej oraz wynagrodzenia.

Artykuł 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK zawiera definicje terminu osoby zatrudnionej, uznając, że osobą zatrudnioną może być m.in. pracownik, o którym mowa w art. 2 kodeksu pracy. Z kolei za wynagrodzenie w tym przypadku ustawodawca uznał podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

PEŁEN ARTYKUŁ