Gazeta Prawna – Ostatni moment dla mniejszych firm na założenie PPE zwalniającego z PPK

Opublikowane w Aktualności

Ci pracodawcy, dla których od stycznia 2020 r. pracownicze plany kapitałowe będą już obowiązkowe, powinni się spieszyć. Uciekną od nich bowiem tylko wtedy, gdy jeszcze w tym roku zarejestrują pracowniczy program emerytalny i wpłacą pierwszą składkę za pracowników.

Wszyscy pracodawcy, którzy 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób (w rozumieniu przepisów ustawy o PPK są to przede wszystkim pracownicy i obowiązkowo oskładkowani zleceniobiorcy), zostają objęci tą ustawą w II etapie, czyli od 1 stycznia 2020 r. To oznacza, że będą mieli obowiązek utworzenia PPK już w I połowie przyszłego roku. Ci spośród wymienionych pracodawców, którzy nadal szukają alternatywy dla PPK, jaką jest pracowniczy program emerytalny, mają ostatni moment na złożenie wniosków o rejestrację PPE w Komisji Nadzoru Finansowego.

CAŁY ARTYKUŁ