Gazeta Prawna – O co kadrowe pytają na szkoleniach: Pracownicze Plany Kapitałowe

Opublikowane w Aktualności
Pracownicze plany kapitałowe to mechanizm służący budowaniu oszczędności przez osoby zatrudnione. Założenia, jakie legły u podstaw PPK, są dwojakie. Z jednej strony ma być to zbudowanie dodatkowego źródła dochodów do wykorzystania po osiągnięciu 60. roku życia. Z drugiej strony PPK mają wspierać rozwój gospodarczy kraju poprzez stworzenie mechanizmów zachęcających do budowania oszczędności i zasobności kapitałowej przez społeczeństwo. PPK to produkt grupowego oszczędzania, tworzony przez pracodawców dla pracowników. Pracodawca organizuje PPK, dokonując wyboru instytucji finansowej przewidzianej do zarządzania środkami uczestników, a także współfinansuje wraz z uczestnikami wpłaty odprowadzane do PPK.

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215) obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Z kolei od 1 lipca 2019 r. przewidziane jest rozpoczęcie stosowania ustawy przez największe podmioty zatrudniające, tj. takie, które w dniu 31 grudnia 2018 r. zatrudniały co najmniej 250 osób. Kolejne grupy pracodawców rozpoczną stosowanie ustawy w półrocznych odstępach. W 2021 r. regulacja dotycząca pracowniczych planów kapitałowych powinna być już wdrożona praktycznie u każdego pracodawcy.w

CAŁY ARTYKUŁ

Autor: radca prawny Adrian Prusik, lider działu produktów emerytalnych