Gazeta Prawna – Jakie prawa ma pracownik w związku z przygotowywaniem pracy doktorskiej

Opublikowane w Aktualności

Pracownik zawnioskował o udzielenie mu dodatkowego urlopu szkoleniowego w związku z przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Jakie uprawnienia przysługują mu z tego tytułu i jakie w związku z tym są obowiązki pracodawcy?

Obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców obowiązek udzielenia osobom przygotowującym rozprawy doktorskie dodatkowego urlopu szkoleniowego. Udzielenie tego urlopu jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy, który w efekcie ponosi ekonomiczny koszt i ryzyko działań podejmowanych przez pracownika, nie otrzymując bezpośrednio nic z tego tytułu. Obecne regulacje nie pozwalają bowiem pracodawcy na uzależnienie udzielenia urlopu szkoleniowego od pomyślnego zakończenia przewodu doktorskiego.

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

CAŁY ARTYKUŁ