Gazeta prawna – Co polityka wynagrodzeń zmieni w spółkach giełdowych

Opublikowane w Aktualności

Jej wprowadzenie oznacza dla akcjonariuszy większą jawność i kontrolę zasad opłacania członków organów. W przyszłości może być jednak podstawą do sporów na tym tle.

Zmiany w prawie związane z opracowaniem polityki wynagrodzeń w spółkach giełdowych są pokłosiem implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz.Urz. UE z 2017 r. L 132, s. 1; SRD II) , która w założeniu ma wzmocnić mechanizmy sprzyjające długoterminowemu zaangażowaniu akcjonariuszy w spółkach publicznych.

Wprowadzanie mechanizmów regulowania polityki wynagrodzeń nie jest nowością. Proces ten trwa już od jakiegoś czasu i dotyczy szeroko pojętego rynku kapitałowego. W każdym przypadku głównym motywem wprowadzanych regulacji była próba zaradzenia istniejącemu ryzyku konfliktu interesów między systemami wynagradzania a interesem publicznym, interesem klientów lub innych interesariuszy. Zwłaszcza po kryzysie finansowym z 2008 r. duże znaczenie zaczęto przywiązywać do zasad kształtowania systemów wynagrodzeń, które np. mogą wpływać na większą skłonność do ryzykownych decyzji.

Autor: Adrian Prusik, radca prawny

CAŁY ARTYKUŁ