Co nowego w prawie pracy – NEWSLETTER – KWIECIEŃ 2024

Opublikowane w Bez kategorii

CO NOWEGO
W PRAWIE PRACY

NEWSLETTER
KWIECIEŃ 2024

 

Zapraszamy do lektury kwietniowego wydania Newslettera – CO NOWEGO W PRAWIE PRACY – gdzie przedstawiamy w pigułce podsumowanie najważniejszych informacji dla pracodawców i pracowników o zmianach i nowościach w prawie.

 

Pobierz PDF

1. Sygnaliści już w Sejmie –
czas przygotować się
na wprowadzenie zmian

MAREK ŻMIJEWSKI, radca prawny

 

2. O projekcie zmian w ustawie
o układach zbiorowych pracy

KRZYSZTOF SOSNOWSKI, radca prawny

 

3. Planowana nowelizacja ustawy
o rynku pracy i służbach zatrudnienia

DR MARCIN WOJEWÓDKA, radca prawny

 

4. Trwają prace nad projektem
tzw. “babciowego”

WERONIKA POWĄSKA-GROCHOWY, radca prawny

 

 

1. Sygnaliści już w Sejmie – czas przygotować się na wprowadzenie zmian

Marek Żmijewski, radca prawny

Polska musi niezwłocznie wdrożyć do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, gdyż termin przewidziany na częściową implementację wskazanej dyrektywy upłynął w dniu 17 grudnia 2021 r.

W związku z tym, nowy rząd 12 stycznia 2024 r. przedstawił projekt ustawy o tzw. sygnalistach. Projekt spotkał się jednak z licznymi uwagami i wnioskami, zwłaszcza ze strony organizacji społecznych. Zmieniony projekt, uwzględniający wskazywane poprawki, został przedłożony Radzie Ministrów w dniu 2 kwietnia 2024 r., a w dniu 17 kwietnia 2024 r. został przekazany do Sejmu, gdzie skierowano go niezwłocznie do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

Ze względu na pilną potrzebę wprowadzenia wskazywanej ustawy oraz relatywnie krótkie (3-miesięczne) vacatio legis przewidziane w projekcie, pracodawcy powinni już zacząć przygotowywać się na wprowadzane zmiany.

 

 

2. O projekcie zmian w ustawie o układach zbiorowych pracy

Krzysztof Sosnowski, radca prawny

Dnia 8 kwietnia 2024 roku opublikowano projekt ustawy dotyczącej układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych. Nowe przepisy mają na celu całkowitą regulację zawierania i ewidencjonowania układów zbiorowych pracy oraz porozumień zbiorowych, zmieniając obowiązujące zasady funkcjonowania w kodeksie pracy.

Projekt wprowadza szerszą definicję „pracodawcy” wzorującą się na modelu z ustawy o związkach zawodowych.

Główne cele regulacji to:

  • umożliwienie partnerom społecznym ustalania zakresu układów,
  • uproszczenie procedur rejestracyjnych poprzez elektroniczny system,
  • wprowadzenie mediatora wspierającego rokowania,
  • zawieranie układów na czas określony, aby uniknąć wieczystego obowiązywania.

Planuje się także uproszczenie procedur dotyczących układów ponadzakładowych, zachęcając mniejsze podmioty do ich zawierania i rozszerzania.

 

 

3. Planowana nowelizacja ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia

dr Marcin Wojewódka , radca prawny

Trwają prace nad projektem ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, które mają na celu unowocześnienie funkcjonowania urzędów pracy.

Odnosząc się do konkretnych rozwiązań ciekawie wygląda propozycja rozszerzenia kręgu osób mogących ubiegać się o status bezrobotnego o rolników posiadających nieruchomość rolną obejmującą obszar użytków rolnych o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowe, nie mających stałych dochodów. Dzięki temu rolnicy będą cieszyć się możliwością zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, ale czy rzeczywiście takie rozwiązanie ma być korzystne dla pracodawców. Nie bardzo rozumiem, dlaczego.

Pozytywnie natomiast należy ocenić wprowadzenie tzw. pożyczki edukacyjnej, maksymalnie w kwocie do 400% przeciętnego wynagrodzenia, ale także fakt, że będzie ona umarzalna tylko w 20% części oraz rozszerzenie możliwości otrzymania tzw. bonu na zasiedlenie także na osoby, które przekroczą 30. rok życia.Wyzwaniem może być skuteczność zapowiadanych działań, mających na celu zwiększenie mobilności osób szukających pracy, polegających na przyznaniu bezrobotnym możliwości wyboru urzędu, z którym będzie współpracował.

Planowane jest także wprowadzenie dofinansowania wynagrodzenia seniora(wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) maksymalnie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie przez 24 miesiące.

 

 

4. Trwają prace nad projektem tzw. “babciowego”

Weronika Powąska – Grochowy, radca prawny

Rodzicu, wszędzie słyszysz „babciowe, babciowe”, ale czy wiesz co tak naprawdę kryje się za tym hasłem? To nowy program ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego oficjalna nazwa brzmi: „Aktywny rodzic”.

Już 9 kwietnia 2024 r. projekt tej ustawy został przyjęty przez rząd, a w kolejnym tygodniu wpłynął do Sejmu. Oznacza to jedno – praca wre!

Musisz wiedzieć, że tzw. „babciowe” to naprawdę szeroki program zakładający, aż trzy osobne świadczenia – „Aktywni rodzice w pracy”, „Aktywnie w żłobku” oraz „Aktywnie w domu”– dla rodziców, którzy nie będą mogli skorzystać z pozostałych.

Szeroka gama możliwości pozwala na skorzystanie ze świadczenia pracującym rodzicom, którzy w różny sposób zapewnili swojemu dziecku opiekę podczas nieobecności. Nowatorskie podejście do tematu, dostosowane do realiów aktualnego rodzicielstwa, pozwoli skorzystać ze świadczeń nie tylko rodzicom zatrudnionym na umowę o pracę, ale także pracującym na umowie-zlecenie czy prowadzącym własną działalność gospodarczą. Drogie aktywne mamy, dla Was dodatkowo program przewiduje możliwość skorzystania ze świadczeń również wtedy, gdy mama mając dziecko poniżej 3 lat po urlopie macierzyńskim wróciła do pracy, ale po kilku miesiącach ponownie zaszła w ciąże i przebywa na L4.

Kiedy możemy spodziewać się, że teoria przejdzie w praktykę?

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 października 2024 r.