Ubezpieczenia Społeczne

W obszarze ubezpieczeń społecznych Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

  • bieżącego doradztwa prawnego
  • sporządzania opinii prawnych oraz informacji prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
  • reprezentacji pracodawcy w sporach z organem rentowym
  • reprezentacji pracodawcy w sporach sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych we wszystkich instancjach
  • doradztwa w zakresie utworzenia i prowadzenia u pracodawcy programów dobrowolnych form oszczędności emerytalnych, w tym szczególności PPE

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl