Akademia PPK

Akademia PPK składa się z serii 10 odcinków, zawierających opracowania dotyczące wybranych aspektów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Powstała we współpracy z ekspertami Instytutu Emerytalnego i stanowi kompendium wiedzy na temat nadchodzącej reformy systemu emerytalnego.

Wpłaty i inne zasilenia

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), wpłaty do PPK będą pochodziły z trzech źródeł: od pracodawców, od pracowników oraz ze środków Funduszu Pracy.

Wycofanie środków z PPK

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) możliwość wycofania środków z PPK będzie istniała zarówno po osiągnięciu wieku 60 lat, jak i na etapie oszczędzania.

Obowiązki pracodawcy w PPK

Zgodnie z ustawą o PPK utworzenie planów będzie wiązało się z nałożeniem na pracodawców nowych obowiązków.

Wybór usługodawcy w PPK

Zgodnie z ustawą o PPK, usługodawcami, obok TFI, będą także PTE oraz PrTE, a także zakłady ubezpieczeń na życie.

Inwestowanie środków w ramach PPK

Instytucja finansowa zarządzająca PPK będzie inwestowała środki zgromadzone przez uczestnika w ramach PPK zgodnie z jego najlepszym interesem.

Umowy w ramach PPK

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje obowiązek zawierania dwóch rodzajów umów – umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK.

Dziedziczenie środków i ich podział w razie śmierci uczestnika PPK

Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

Podatki w PPK

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje opodatkowanie środków gromadzonych na rejestrze prowadzonym w ramach PPK na różnych jego etapach – zasilenia, akumulacji i wycofania.

Zwrot środków w ramach PPK

Ustawa o PPK przewiduje możliwość wycofania całości zgromadzonych środków w formie zwrotu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl