Ubezpieczenia społeczne

W obszarze ubezpieczeń społecznych Kancelaria świadczy usługi w następującym
zakresie m. in:

  • bieżącego doradztwa prawnego,
  • sporządzania opinii prawnych oraz informacji prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
  • reprezentacji pracodawcy w sporach z organem rentowym,
  • reprezentacji pracodawcy w sporach sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych we wszystkich instancjach,
  • doradztwa w zakresie utworzenia i prowadzenia u pracodawcy programów dobrowolnych form oszczędności emerytalnych, w tym szczególności PPE.