Związki zawodowe. Nowe zasady tworzenia i uczestnictwa

Opublikowane w Aktualności
Związki zawodowe - nowe zasady tworzenia i uczestnictwa

Z przyjemnością informujemy, że wkrótce do Państwa dyspozycji pojawi się najnowsza publikacja, przygotowana przez mec. Izabelę Zawacką, poświęcona tematowi zmian w ustawie o związkach zawodowych.

Publikacja w formie komentarza do nowych przepisów ustawy, przedstawia zmiany dotyczące funkcjonowania związków zawodowych oraz wyjaśnia zasady ich stosowania.

W praktyczny sposób omawia zagadnienia związane z tworzeniem oraz wstępowaniem do związków zawodowych nowej grupy uprawnionych – osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę, np. zleceniobiorców, samozatrudnionych, dziełobiorców, wolontariuszy.

Od 1 stycznia 2019 roku prawo do tworzenia oraz wstępowania do związków zawodowych będą miały także osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę, np. zleceniobiorcy, samozatrudnieni, dziełobiorcy, wolontariusze. W związku z tym grupa ta będzie miała nowe uprawnienia, podobne do tych, jakie obecnie mają członkowie związków zawodowych będący pracownikami. W szczególności będzie to dotyczyło szczególnej ochrony stosunku prawnego, zwolnienia od pracy na wykonywanie czynności doraźnych, tzw. etat związkowy, czy uproszczonej procedury dochodzenia roszczeń z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu z uwagi na kryterium związkowe.

Dodatkowo w ustawie wprowadzone zostały także nowe zasady dotyczące ustalania liczebności członków związku zawodowego, jak choćby możliwość jej sądowej weryfikacji przez pracodawców, oraz nowe zasady ustalania reprezentatywności związków zawodowych, zarówno zakładowych, jak i na szczeblu ponadzakładowym.

W publikacji m.in.:

  •  prawa nowej grupy zatrudnionych
  • szczególna ochrona stosunku prawnego
  • nowe zasady ustalania liczebności członków i reprezentatywności związków zawodowych
  • uproszczenia procedury dochodzenia roszczeń

Zakupu w przedsprzedaży dokonać można na stronie wydawnictwa Infor Biznes Sp. z o.o.