Zmiany w ustawie o związkach zawodowych – warsztat

Opublikowane w Aktualności

W dniu 19 marca 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Tower w Warszawie radca prawny Izabela Zawacka poprowadzi warsztat poświęcony tematowi zmian w ustawie o związkach zawodowych, organizowany przez IDEORIA Sp. z o.o.


AGENDA

9:00 – 9:30 Rejestracja Gości

9:30 – 9:35 Powitanie

9:35 – 10:20 Rozszerzenie prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych na osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę (np. zleceniobiorcy, samozatrudnieni, dziełobiorcy, wolontariusze)

10:20 – 11:00 Uprawnienia ochronne dla członków związku zawodowego nie będących pracownikami:

  • zakaz dyskryminacji,
  • ochrona przed rozwiązaniem umowy,
  • odszkodowanie za naruszenie ochrony przed zwolnieniem,
  • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas kadencji w zarządzie związku zawodowego,
  • zwolnienie z pracy na tzw. czynności doraźne

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:00 Nowe terminy dla związków zawodowych na udzielnie zgody lub odmowę udzielenia zgody na działania kadrowe pracodawcy wobec chronionych działaczy związkowych

12:00 – 12:40 Nowe zasady ustalania reprezentatywności związków zawodowych oraz ustalania stanu liczebnego związków

12:40 – 13:20 Prawo do rokowań zbiorowych dla nie – pracowników (np. zawieranie porozumień zbiorowych, układów zbiorowych pracy)

13:20 – 13:50 Przerwa obiadowa

13:50 – 14:30 Prawo do prowadzenie sporów zbiorowych przez/dla nie – pracowników

14:30 – 15:10 Nowe zasady wystawiania przez związki zawodowe tzw. informacji kwartalnej (informacji o stanie liczebności związku zawodowego na potrzeby korzystania z uprawnień związkowych)

15:10 – 16:00 Nowe prawo pracodawcy do sądowej weryfikacji liczby członków związku zawodowego wskazanych przez dany związek zawodowy

16:00 Zakończenie

Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji znajdą Państwo na stronie Organizatora.